top of page

Kvietimas į visuotinį Ladies Circle susirinkimą


Pranešame, kad 2023 metų birželio 13 dieną šaukiamas eilinis Asociacijos "LADIES CIRCLE VILNIUS" narių visuotinis susirinkimas.


Susirinkimas vyks adresu A. Jakšto g. 7, Kaunas.


Susirinkimo pradžia - 11:00 val.


Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 10 val.


Numatoma darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas;

  2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;

  3. 2022-2023 m. Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas (pranešėjas Aušra Daugėlienė);

  4. 2022-2023 m. Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės ataskaitos tvirtinimas (pranešėjas Rasa Dučinskė);

  5. Asociacijos Valdybos narių rinkimas 2023-2025 metų kadencijai;

  6. 2023-2024 m. veiklos plano pristatymas (pranešėjas Agnė Baubonytė);

  7. Dėl Asociacijos naujos įstatų redakcijos tvirtinimo;

  8. Dėl Asociacijos pavadinimo keitimo;

  9. Kiti einamieji klausimai.

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page