top of page

Kvietimas į visuotinį Ladies Circle Lithuania susirinkimą

Pranešame, kad 2024 metų birželio mėn. 8 d. šaukiamas eilinis Asociacijos „LADIES CIRCLE LITHUANIA“ (toliau – Asociacija) narių visuotinis susirinkimas (toliau – Susirinkimas).


Susirinkimo darbotvarkė:

  1. Susirinkimo pirmininko ir susirinkimo sekretoriaus rinkimas;

  2. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimas;

  3. 2023-2024 m. Asociacijos veiklos ataskaitos tvirtinimas (pranešėja Agnė Baubonytė);

  4. 2023-2024 m. Asociacijos metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir metinės ataskaitos tvirtinimas (pranešėja Vilma Nomgaudienė );

  5. Asociacijos Valdybos narių rinkimas 2024-2025 m. kadencijai;

  6. 2024-2025 m. veiklos plano pristatymas (pranešėja Asta Virbickienė);

  7. Dėl Asociacijos konstitucijos redakcijos tvirtinimo;

  8. Kiti einamieji klausimai.


Susirinkimas vyks adresu Šv. Ignoto g. 4, Vilnius. Susirinkimo pradžia – 11.00 val.

Susirinkimo dalyviai registruojami nuo 10.30 val.


Vykstant į susirinkimą privalu turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę). Jei į susirinkimą atvyks Jūsų atstovas, jis papildomai turi turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtiną įgaliojimą, kuriame turi būti aiškiai nurodyta, kaip įgaliotas asmuo įgaliojamas balsuoti kiekvienu darbotvarkės klausimu.


Su susirinkimo dokumentais ir siūlomų sprendimų projektais nuo 2024 m. gegužės mėn. 3 d. galima susipažinti adresu: Pupojų g. 44, Vilnius.

Informacija teikiama telefonu: +370 61064485 arba el.paštu: agne.baubonyte@gmail.com
3 views0 comments

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page