• Pradinis


 • LC LIETUVA VALDYBA 2020/2021


 • Projektai

  "Ladies Circle Lietuva" kasmet remia socialinį projektą. Asociacijos narės ieško finansuotojų, organizuoja paramą daiktais, kitais būdais. Vienas socialinis projektas gali būti remiamas nuo vienerių iki dviejų metų.

   

  LC Lietuva esami projektai:

   
  # PROJEKTO PAVADINIMAS
  1 „PARAMA DAUGIAVAIKĖMS ŠEIMOMS, NETEKUSIOMS VIENO MAITINTOJO“
  • Asociacija “Ladies Circle Vilnius“ nuo 2019 birželio 1 dienos vykdo socialinį projektą „Parama daugiavaikėms šeimoms, netekusioms vieno maitintojo“. Projekto tikslas – padėti tvarkingoms, ne asocialioms daugiavaikėms šeimoms, kuriose vienas iš maitintojų tapo neįgalus/nedarbingas arba mirė.

   Tokios šeimos kasdienybėje susiduria su dideliais iššūkiais išlaikyti šeimą, dažnu atveju kuomet vienas tėvų neįgalus – antras negali dirbti, nes turi skirti dėmesio ne tik vaikams, bet ir rūpintis savo sutuoktiniu. Tenka skirti labai daug laiko ir energijos rūpintis visais vaikais, jų poreikiais bei sergančiu ar neįgaliu sutuoktiniu, o gaunamos lėšos labai mažos – vaikų pinigai, neįgalumo, slaugos pašalpos. Dėl lėšų stygiaus šeimai trūksta vertingo maisto, vaikai negali lankyti būrelių, teatro, sporto klubo, vykti į edukacijas, išvykas su klase, stovyklas. Nėra lėšų įsigyti automobiliui, kuris būtinas turint šeimoje neįgalų tėtį ar mamą vykti į gydymo įstaigas ar tiesiog šeimos išvykoms į renginius, gamtą. Sutuoktinio ir vaikų gydymui taip pat nuolat reikalingi pinigai.

   Asociacijos tikslas išsiaiškinti tokių šeimų poreikius ir savo veikla padėti palengvinti jiems jų kasdienybę. 

   

  LC Lietuva buvę projektai:

   
  # PROJEKTO PAVADINIMAS
  1 Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų rėmimas

  Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų rėmimas

  • Projekto pavadinimas:

   Paparčių Šv. Juozapo vaikų globos namų rėmimas

   Įgyvendinimo laikotarpis:

   2006-2008

   Projekto tikslas:

   Suteikti vaikams laisvalaikio ugdymą: buvo vedamas modernaus šokio pamokos, bendraujama su vaikais, lankomi vaikai kartu su asociacijos narių šeimų vaikais.

   Pagrindinės veiklos ir rezultatai:

   1.     Ugdoma socialinė atsakomybė ir bendravimas su bendruomene;

   2.     Vaikų užimtumo klausimas suteikiant galimybę dalyvauti būreliuose;

   3.     Lavinimas ugdymas per papildomas priemones: bendravimą su atvykusių asociacijos narių šeimos nariais, organizuojant žaidimus.

  2 Socialinis projektas „Kitas variantas“

  Socialinis projektas „Kitas variantas“

  • Projekto pavadinimas:

   Socialinis projektas „Kitas variantas“

   Įgyvendinimo laikotarpis:

   2009-2010

   Projekto tikslas:

   Suteikti jaunimui žinių apie profesijas, skatinti jų socialinį aktyvumą pakviečiant iš arčiau susipažinti su klubo veikla.

   Naujai susikūrusiai organizacijai suteikti žinių ir pagrindą plėtrai.

   Pagrindinės veiklos ir rezultatai:

   1.     Surengta stovykla „Kito varianto“ dalyviams, kurios metu buvo skaitomos paskaitos „Karjera – nuo vadybininko iki vadovo“, „Pažintis su klasikine muzika“, „Efektyvus poilsis pagal Silva metodą“. Suorganizuotos komandos formavimo užduotys.

   2.     Stovyklos tikslas – moksleivių bendravimo įgūdžių tobulinimas, buvo sėkmingai pasiektas. Moksleiviai toliau aktyviai bendrauja, rengia susitikimus.

  3 Bendradarbiavimas su vaikų širdies ligų asociacija „Mažoji širdelė“

  Bendradarbiavimas su vaikų širdies ligų asociacija „Mažoji širdelė“

  • Projekto pavadinimas:

   Bendradarbiavimas su vaikų širdies ligų asociacija „Mažoji širdelė“

   Įgyvendinimo laikotarpis:

   2010-2012

   Projekto tikslas:

   Padėti įsigyti Vilniaus universiteto Santariškių klinikos širdies chirurgijos centrui echokardiografijos aparato “Vivid 7“ daviklį M4S.

   Pagrindinės veiklos ir rezultatai:

   2012 04 19 nupirktas ir perduotas Vilniaus Santariškių klinikos širdies chirurgijos centrui M4S matricinis sektorinis daviklis širdies tyrimams, šis daviklis padeda laiku indentifikuoti vaikų širdies ydas.

   Klaipėdoje Dailės studijoje “Meda Project” už surinktas lėšas buvo nupirkta šildymo/kondicionavimo sistema širdies ligomis sergantiems ir ten lankantiems užsiėmimus vaikučiams.

    

  4 Socialinis Projektas „Sąnariukai“

  Socialinis Projektas „Sąnariukai“

  • Projekto pavadinimas:

   Socialinis Projektas „Sąnariukai“, vaikų turinčių reumatinius susirgimus rėmimas, gerinant ligoninės patalpas, palatas, sukuriant patogesnę ir jaukesnę aplinką.

   Įgyvendinimo laikotarpis:

   2010-2012

   Projekto tikslas:

   Sukurti patogesnę aplinką reumatinius susirgimus besigydantiems vaikams, nuperkant baldus pritaikytus reumatinėmis ligomis sergantiems vaikams

   Pagrindinės veiklos ir rezultatai:

   2012 05 10 perduoti baldai (lovos) VUL Santariškių klinikų reumatinių ligų skyriui.

   2012 07 17 perduota VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų filialo „Vaikų ligoninė“, pediatrijos skyriui 14 vnt. komodų ir 6 vnt. stalų.

   2012 m. atnaujintas vaikų kambarys VUL Santariškių klinikų reumatinių ligų skyriui. Laikantis projekte numatytų vizijų kartu su rėmėjų skirtomis dovanėlėmis vaikai ligoninėje buvo nuolat lankomi.

  5 Socialinis projektas „Women to women“

  Socialinis projektas „Women to women“

  • Projekto pavadinimas:

   Socialinis projektas „Women to women“, (Moteris moteriai)

   Įgyvendinimo laikotarpis:

   2010-2012

   Projekto tikslas:

   Teisinė, psichologinė ir moralinė pagalba moterims, atsidūrusioms Caritas Motinos ir vaiko globos namuose.

   Pagrindinės veiklos ir rezultatai:

   Asociacijos narėms gliaudžiai bendradarbiaujant su Caritas Motinos ir vaiko globos namais, padėjome moterims patyrusioms tiek fizinį tiek ir psichologinį smurtą, besiglaudžiančioms su mažyliais (naujagimiais) šiame centre. Buvo teikiama teisinė, psichologinė bei materialinė pagalba. Ši mūsų materiali bei moralinė parama buvo joms reikalinga ir naudinga, taip pat asociacijos narių apsilankymas bei pabendravimas buvo naudingas pačioms narėms.

  6 Socialinis projektas „Atsigręžk į vaikus“

  Socialinis projektas „Atsigręžk į vaikus“

  • atsigrezk-logo11Projekto pavadinimas:

   Socialinis projektas „Atsigręžk į vaikus“

   Įgyvendinimo laikotarpis:

   2013-2015

   Projekto tikslas:

   Socialinė pagalba vaikų grupei, kurie jau nebe vaikai, o paaugliai, ir jau ruošiasi palikti vaikų namus, rengiasi savarankiškai gyventi, mokytis bei dirbti.

   Pagrindinės veiklos ir rezultatai:

   Be paramos įvairiais daiktais, drabužiais, buitine technika padėsiant jų savarankiškam darbui, sieksime skatinti jaunuolių iniciatyvumą, stiprinti jų soc. įgūdžius:

   -Suorganizuoti paskaitų ciklą galimų profesijų pasirinkimo klausimais

   -Suorganizuoti paskaitų ciklą lytinio švietimo klausimais

   -Suorganizuoti susitikimą su motyvuotais, siekiančiais tikslo bendraamžiais – manome, kad geras pavyzdys užkrečia, ypač bendraamžių

   -Siekdami plėsti jų soc. įgūdžius – pirmiausia norėtumėme palaikyti šeimose esamas tradicijas – įvairių tradicinių švenčių šventimas kartu, padėti aktyviai dalyvauti patiems soc. veikloje bei jos organizavime.

   Bendradarbiaujant su laikinosios vaikų globos namais „Atsigręžk į vaikus” padėjo įsigyti sporto inventoriaus. Aktyviai dalyvaujame įvairaus pobūdžio renginiuose, ypatingą dėmesį skiriame lietuviškumui ir pilietiškumui ugdyti. Palaikydamos savo tautos viziją, rengiame renginius, kuriuose būtų prisimintos mūsų tradicijos (kartu su vaikais bei folkloriniu ansambliu suorganizavome šv. Kūčių vakarienę ir kt.).

  7 Socialinis projektas "Lapių vaikai"

  Socialinis projektas “Lapių vaikai”

  • LC Lietuva 2015/2016 socialinis projektas

   „Lapių vaikai“

   Tikslas:  Remti Lapių vaikų globos namų auklėtinius padedant palengvinti jų gerbuvį, paįvairinti laisvalaikį ir padėti prižiūrėti burnos higienos būklę.

   Tikslinė grupė: Lapių vaikų namuose gyvenantys našlaičiai ir  vaikai iš socialinės rizikos grupės šeimų (10-18 metų amžiaus)

   Aprašymas: Lapių vaikų namuose gyvena 50 auklėtinių iš kurių 25 yra visiškai našlaičiai. Jie lanko Lapių pagrindinę mokyklą o gyvena šiuo metu įvairiai. Kas Gargžduose, butuose nedidelėmis grupėmis kas Lapiuose internate, kuriam jau apie 50 metų.

   Projekto trukmė: nuo 2015 gegužės mėn. iki 2016 gegužės mėn.

   Pagrindinės problemos su kuriomis susiduria Lapių vaikų namų auklėtiniai ir pedagogai:

   1. Lapių vaikų namų internetas yra labai senas, todėl ne pačios geriausios būklės. Namas pats morališkai atgyvenęs, seni langai, grindys, bei durys. Žiemą patalpoje siekia vos 15 laipsnių šilumos. Šildymas neekonomiškas.
   2. Vaikų dantų higienos ir priežiūros būklė nepakankama. Vaikams, kurių dantys kreivi ir neestetiški, netvarkomi. Jiems reikalinga odontologų kokybiškos paslaugos, kad sutvarkytų dantukų būklę ir išvaizdą.
   3. Po pamokų vaikams reikalinga papildomas ugdymas, kad jie būtų užimti ir prižiūrėti , bei lavintų ne tik pagrindines žinias, bet ir kūrybiškumą  bei jų saviraišką.

   Planuojamos veiklos:

   • Suorganizuoti kuo įvairesnių laisvalaikio praleidimo pramogų.
   • Praleisti daugiau laisvo laiko kartu su vaikais aktyviai bendraujant ir atliekant įvairius darbelius .
   • Šviesti vaikus apie dantų priežiūrą ir higieną.
   • Suorganizuoti labdaros koncertą paremti Lapių vaikų globos namų auklėtinius.
   • Gydyti vaikų dantukus ir suteikti kitas estetines burnos ir dantų paslaugas.

   Jau Įvykę renginiai ir veiklos :

   1.       Ladies circle Lietuva klubo  ir Lapių vaikų namų auklėtinių kartu praleista nuostabi Vasaros diena kepant dešrainius, žaidžiant žaidimus ir dainuojant dainas…

   2.       Suorganizuota popietė batutų parke PALANGOJ

   3.       Pravesta paskaita apie dantų priežiūrą ir burnos higieną

   4.       Rankdarbių vakarėlis

  8 SOCIALINIS PROJEKTAS „MOTERYS MOTERIMS“
  • SOCIALINIS PROJEKTAS „MOTERYS MOTERIMS“

   Asociacija “Ladies Circle Vilnius“ nuo 2017 rugsėjo 1 iki 2019 rugsėjo 1 dienos vykdė socialinį projektą „Moterys moterims – labdaros, paramos akcija“. Projekto metu  buvo aktyviai lankomi Vilniaus Caritas Motinos ir vaiko namai, bei Klaipėdos moterų krizių centras, perkamos dovanos ten gyvenančioms moterims, vaikams. Susitikimų metu  buvo stengiamasi stiprinti mamos ir vaiko ryšį, atrasti motinų kūrybinį potencialą, skatinti tarpusavio bendravimą.

   Projekto pavadinimas:
   Socialinis projektas “Moterys moterims – labdaros, paramos akcija”. 

   Įgyvendinimo laikotarpis:
   2017-2019 

   Projekto tikslas:
   Padėti ugdyti krizių centruose gyvenančioms motinoms su vaikais gebėjimą savarankiškai gyventi, mokėti rūpintis savo vaikais, perduoti joms savo žinias ir patirtį.

   Pagrindinės veiklos ir rezultatai:

   1. Ugdoma socialinė moterų atsakomybė, skatinamas tarpusavio bendradarbiavimas
   2. Dalyvavimas veiklose: moterų su vaikučiais fotosesija, koncertų lankymas, karaokė vakaras, sporto užsiėmimai, maisto ruošimas, makiažo pamokėlė, kūrybinės dirbtuvės, piknikas parke.
   3. Glaudus bendradarbiavimas su krizių centrų socialinėmis darbuotojomis, glaudus ryšys ir betarpiškas bendravimas su centruose apsistojusiomis moterimis. Psichologinė pagalba.


 • Renginiai

  MTM2019
  Apie mūsų renginius sužinokite pamėgę mūsų facebook puslapį. Facebook
 • Partneriai


 • Apie Mus

  Ladies' Circle yra tarptautinė organizacija vienijanti jaunas moteris nuo 18 iki 45 metų amžiaus. Organizacija buvo įsteigta Anglijoje, kur 1930 m. Round Table narių žmonos įkūrė pirmąjį klubą Bournemouth. Idėja įkurti Ladies' Circle International tapo įgyvendinama užmezgus santykius tarp pirmųjų trijų šalių - LC Didžioji Britanija ir Airija, LC Švedija ir LC Danija, ir 1959 m. buvo įkurta tarptautinė Ladies' Circle (LCI) organizacija.

   

  Ladies' Circle šiuo metu yra atstovaujama 36 šalyse, keturiuose žemynuose ir turi daugiau kaip 13000 narių.

   

  Ladies' Circle International įstatai remiasi visų narių asociacijų lygybe tarptautinėje struktūroje.

   

  Ladies' Circle International šūkis: "Draugiškumas ir paslaugumas".

   

  Kiekvienais metais pasirinktoje šalyje Ladies' Circle International organizuoja kasmetinį visuotinį susitikimą. Paprastai jis vyksta paskutinę rugpjūčio ar pirmąją rugsėjo savaitę. Susitikime apžvelgiama ankstesnių metų veikla, renkami nauji pareigūnai, planuojama strateginė organizacijos veikla. Renginio metu taip pat labai daug dėmesio skiriama naujų pažinčių užmezgimui ir draugiškų santykių palaikymui.

   

  KLUBO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI:

   

  ·   Skatinti draugystę tarp klubo narių vietiniu, nacionaliniu ir tarptautiniu mastu

  ·   Būti nepolitinės ir nesektantinės krypties organizacija

  ·   Dalyvauti visuomeninėje labdaringoje veikloje, kur tik galima ir pageidaujama

  ·   Bendradarbiauti su „Round Table“ klubu vykdant labdaringą visuomeninę veiklą

  .   Skatinti klubų plėtrą Lietuvoje.

   
 • Veikla


 • LC 1 Vilnius
 • LC 2 Vilnius
 • LC 3 Klaipėda

  Ruta

  NARĖ

  Rūta Steponavičiūtė


 • LC 4 Kaunas


 • Daugiau


 • Žiniasklaida

  • 55-ta pasaulinė moterų klubo konferencija Vilniuje

   Pasaulinė moterų organizacija „Ladies' Circle International" - tai nepolitine ir nereliginė organizacija, vienijanti veiklias įvairių profesijų moteris, kurios buriasi bendrai socialinei, švietėjiškai veiklai ir draugystei. Kaip teigia šio tinklo prezidentė Cindy Kempeneers, pagrindinis šūkis „Draugiškumas ir paslaugumas" (angl. „Friendship and Service"), atspindi pagrindinę šio pasaulinio moterų tinklo idėją.

   „Skatiname pasaulio moteris skirti šiek tiek savo laiko tam, kad padėtume kitiems, ir skleisti šyspeną, meilę, rūpestį, - pasakoja Cindy Kempeneers LCI pasaulinė prezidentė (Belgė) - Rodydami pavyzdį ir skatindami kitus galime pakeisti pasaulį, todėl vienas iš pagrindinių šios organizacijos tikslų - skatinti ...

  • Vilniuje nuvilnijo moterų iš įvairių pasaulio šalių eitynės

   Vilnius, 2014-08-28 vyko didžiausios moterų eitynės, kurias atidarė Vilniaus miesto meras Artūras Zuokas, Turizmo departamento vadovė R.Balnienė. „Tautų parade“ dalyvavo narės iš 29 šalių: Lietuvos, Zambijos, Mauricijaus, Indijos, Danijos, Estijos, Vokietijos, Italijos, Prancūzijos, Madagaskaro, Islandijos ir kt.

   Per 13 tūkst. narių 29-iose pasaulio šalyse jungiančios organizacijos narės šiais metais susirinko į  Lietuvos sostinę 55  jubiliejinę konferenciją, kurios tikslas – pristatyti labdaros projekto veiklą pasauliniu mastu ir šalims pasidalinti kiekvienos šalies labdaros veikla bei išsirinkti pasaulinę valdybą.

  • Tarptautinio moterų klubo konferencija šiemet rengiama Vilniuje

   Rugpjūčio 28-31 dienomis Vilniuje vyks pasaulinė "Ladies Circle International" konferencija. Tai tarptautinė organizacija, vienijanti jaunas moteris nuo 18 iki 45 metų amžiaus.

   Organizacija buvo įsteigta Anglijoje, kur 1930 m. moterys įkūrė pirmąjį klubą. 1959 m. buvo įkurta tarptautinė "Ladies Circle" organizacija, šiuo metu atstovaujama 36 šalyse, ir turi daugiau kaip 13000 narių.

   Moterų klubo "Ladies Circle International" narės jubiliejinėje konferencijoje Lietuvos sostinėje pristatys labdaros projektų veiklą pasaulyje ir kiekvienoje šalyje, skirtingų šalių atstovės kalbės apie savo šalies socialinę veiklą ...

  • Vilniaus gatvėse – minios moterų paradas

   Daugiau nei pusė šimto metų pasaulyje veikianti tarptautinė moterų organizacija „Ladys Circle International“ garsėja labdaros ir socialine veikla. Pirmą kartą istorijoje šios organizacijos metinė konferencija rengiama Vilniuje. Joje beveik 400 dalyvių pristatys nuveiktus darbus savo šalyse. „Ladies Circle International“ Lietuvos klubas veikia 12 metų. Pasak klubo prezidentės Jurgos Jankauskienės, jau spėta nemažai nuveikti, teikiant pagalbą vaikų namų auklėtiniams ir sergantiems vaikams.

   „Turėjome projektą su paaugliais: iš vaikų namų jie išeina jau 16-18 metų. Buvo samdomi dėstytojai padėti žengti pirmuosius žingsnius į suaugusiųjų pasaulį. Kelioms paauglėms, kurios jau pastojo, neturėjo kur gyventi ar neturėjo to ...

  • Vilniaus senamiestį praskaidrino pasaulio moterų eisenos spalvos

   Aktyvias ir kitų gerove besirūpinančias moteris iš Europos, Azijos bei Afrikos sveikino ir valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos direktorė Raimonda Balnienė. Ji džiaugėsi tuo, kad ši konferencija sutelkia moteris, užsiimančias draugyste, bendradarbiavimu, labdara. „Jokių verslo interesų. Tai yra atsvara įvairioms vyrų organizacijoms, tokioms kaip Rotary" klubas ir taip toliau. Mums yra didelė garbė, kad jos atvažiavo iš viso pasaulio čia į Vilnių, ir taip mes garsiname Lietuvą", - džiaugėsi turizmo departamento direktorė.

   Po atidarymo ceremonijos tautiniais rūbais pasidabinusios moterys nepabūgo šaltos liūties ir pražygiavo Vilniaus senamiesčiu.

  • Vilniaus senamiestį praskaidrino pasaulio moterų eisenos spalvos

   Tiek viešnių, kiek ketvirtadienio vakarą, Sostinės Valdovų rūmai greičiausiai dar nematė. Į tarptautinę moterų konferenciją susirinko per 350 damų iš viso pasaulio - tolimosios Zambijos, Zimbabvės, Pietų Afrikos, Mauricijaus, Madagaskaro, Indijos, Islandijos ir kitų šalių. Ši konferencija sutelkia moteris, užsiimančias draugyste, bendradarbiavimu, labdara.

  • Vilniuje vyks tarptautinio moterų klubo metinė konferencija

   Rugpjūčio 27 – 31 d. Vilniuje vyks 55-oji Ladies‘ Circle International (LCI) konferencija, kurioje dalyvaus apie 400 dalyvių iš 29 pasaulio šalių.

   Oficialus renginio atidarymas vyks rugpjūčio 28 d. Valdovų rūmuose. Iškart po ceremonijos bus surengtas moterų Tautų paradas, kurį palaikyti kviečiami visi miesto svečiai ir gyventojai. Eisena vyks nuo Valdovų rūmų iki Vokiečių gatvės. Darbinė renginio dalis vyks Vilniaus Kongresų rūmuose.

   Per 13 tūkst. narių 36-iose pasaulio šalyse vienijančio moterų klubo LCI narės šiais metais rinksis Lietuvos sostinėje į jubiliejinę konferenciją, kurios tikslas – pristatyti pasaulinio labdaros projekto veiklą pasaulyje ir kiekvienoje šalyje.

    
  • Vilnių sudrebins didžiausias moterų paradas

   Paskutinę rugpjūčio savaitę Vilnių sudrebins „Tautų paradas“, kurį rengia 55-tos pasaulinės konferencijos „Amber Lady“ organizatoriai - moterų klubas „Ladies‘ Circle International“ (LCI). Eisena vyks rugpjūčio 28 d. 19 val. nuo Valdovų rūmų iki Vokiečių gatvės. Miesto svečiai ir miestiečiai kviečiami atvykti ir palaikyti didžiausią „Tautų paradą“ Lietuvoje – moterų eiseną iš daugiau nei 350 dalyvių, atvykusių iš pasaulio 29 šalių.

   Per 13 tūkst. narių 36-iose pasaulio šalyse vienijančio moterų klubo „Ladies‘ Circle International“ (LCI) narės šiais metais rinksis Lietuvos sostinėje į jubiliejinę konferenciją, kurios tikslas – pristatyti pasaulinio labdaros projekto ...

  • Paskutinę rugpjūčio savaitę Vilnių sudrebins didžiausias moterų paradas

   Paskutinę rugpjūčio savaitę Vilnių sudrebins didžiausias moterų paradas, skirtas paminėti 55-ąją pasaulinę トLadies' Circle International" konferenciją Paskutinę rugpjūčio savaitę Vilnių sudrebins トTautų paradas", kurį rengia 55-tos pasaulinės konferencijos トAmber Lady" organizatoriai - moterų klubas トLadies' Circle International" (LCI). Eisena vyks rugpjūčio 28 d. 19 val. nuo Valdovų rūmų iki Vokiečių gatvės. Miesto svečiai ir miestiečiai kviečiami atvykti ir palaikyti didžiausią トTautų paradą" Lietuvoje - moterų eiseną iš daugiau nei 350 dalyvių, atvykusių iš pasaulio 29 šalių. Per 13 tūkst. narių 36-iose pasaulio šalyse vienijančio moterų klubo トLadies' Circle International" (LCI) narės šiais metais rinksis Lietuvos sostinėje į jubiliejinę konferenciją, kurios tikslas - pristatyti ...

  • Vilniuje vyks moterų iš 29 pasaulio šalių paradas

   Paskutinę rugpjūčio savaitę Vilnių sudrebins Tautų paradas, kurį rengia 55-osios pasaulinės konferencijos „Amber Lady“ organizatoriai – moterų klubas „Ladies’ Circle International“. Eisena vyks rugpjūčio 28 d. 19 val. nuo Valdovų rūmų iki Vokiečių gatvės. Miesto svečiai ir miestiečiai kviečiami atvykti ir palaikyti didžiausią Tautų paradą Lietuvoje – daugiau nei 350 moterų, atvykusių iš 29 pasaulio šalių, eiseną.

   Per 13 tūkst. narių 36 pasaulio šalyse vienijančio moterų klubo „Ladies’ Circle International“ narės šiais metais rinksis Lietuvos sostinėje į jubiliejinę konferenciją, kurios tikslas – pristatyti pasaulinio labdaros projekto ...

  • Paskutinę rugpjūčio savaitę Vilnių sudrebins didžiausias moterų paradas

   Paskutinę rugpjūčio savaitę Vilnių sudrebins „Tautų paradas“, kurį rengia 55-tos pasaulinės konferencijos „Amber Lady“ organizatoriai - moterų klubas „Ladies‘ Circle International“ (LCI). Eisena vyks rugpjūčio 28 d. 19 val. nuo Valdovų rūmų iki Vokiečių gatvės. Miesto svečiai ir miestiečiai kviečiami atvykti ir palaikyti didžiausią „Tautų paradą“ Lietuvoje – moterų eiseną iš daugiau nei 350 dalyvių, atvykusiančių iš pasaulio 29 šalių.

   Per 13 tūkst. narių 36-iose pasaulio šalyse vienijančio moterų klubo „Ladies‘ Circle International“ (LCI) narės šiais metais rinksis Lietuvos sostinėje į jubiliejinę konferenciją, kurios tikslas - pristatyti pasaulinio labdaros projekto ...
 • Rėmėjai

  GENERALINIS RĖMĖJAS:

  Klaipedos uosto logo_web

  RĖMĖJAI:

  art manija web

  Buhalterio logo web

  Vakarų ekspresas logotipas
 • Klubai


 • Galerija


 • Nuorodos


 • Kontaktai

  Asociacija

  Filomena Matuzevičiūtė-Lužienė: President@ladiescircle.lt

  Jolanta Jonikienė: VicePresident@ladiescircle.lt

  Laura Bartkevičienė: IPP@ladiescircle.lt

  Rasa Dučinskė: Treasurer@ladiescircle.lt

  Irena Šostak: Secretary@ladiescircle.lt

  Kristina Damulevičienė: WebLady@ladiescircle.lt

  Parama

  Paramą galima pervesti į sąskaitą:

  Paramos sąskaitos Nr. LT85 7044 0600 0632 6460

  Banko pavadinimas: AB SEB bankas

  Banko kodas: 70440

  Mūsų veiklą taip pat galite paremti, skirdami 2 proc. sumokėto gyventojų pajamų mokesčio.


  Facebook
  Susisiekite su mumis dabar!

  Dėkojame už Jūsų žinutę.
   

  Rekvizitai

  Asociacija "Ladies Circle Vilnius"

  Kodas: 301533260

  J. Galvydžio g. 5 / Žygio g. 96

  Vilniaus m. sav. Vilniaus m.

  Mob. tel.: 8 612  84141

  A.s.: LT85 7044 0600 0632 6460

  Banko pavadinimas: AB SEB bankas